ἀρτέομαι

ἀρτέομαι
Grammatical information: v.
Meaning: `prepare, make ready' (Hdt.)
Derivatives: ἄρτησις (Hdt.). - ἀρτίζω (cf. αἰτέω : αἰτίζω) `prepare' (Theoc.; καταρτίζω Hdt.). The s-stem in ἐπαρτής `ready' (Od.) does not require an s-stem noun.
Origin: GR [a formation built with Greek elements]
Etymology: From the root ἀρ- in ἀραρίσκω, through a noun in -τ-, cf. Schwyzer 705f.; not directly from ἄρτι.
Page in Frisk: 1,154

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αρτέομαι — ἀρτέομαι (Α) ετοιμάζομαι. [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. αρτέομαι ανάγεται στη ρίζα αρ «συνάπτω, συναρμόζω» του ρ. αραρίσκω*, παρεκτεταμένη με ένα τ (πρβλ. άρτι). Προήλθε πιθ. από ένα ονοματικό παράγωγο της ρίζας, ενώ η υπόθεση ότι πρόκειται για απευθείας… …   Dictionary of Greek

 • ἀρτημένα — ἀρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) ἀρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to pres part mp fem nom/voc/acc dual ἀρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to pres part mp fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτοῦ — ἀ̱ρτοῦ , ἀρτάω fasten to imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀρτάω fasten to pres imperat mp 2nd sg (attic epic ionic) ἀρτάω fasten to imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀ̱ρτοῦ , ἀρτέομαι to be prepared imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠρτημένα — ἀρτάω fasten to perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic ionic) ἠρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic ionic) ἠρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to perf part mp fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic) ἀρτέομαι to be prepared… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συναπαρτηθέντα — σύν , ἀπό ἀρτέομαι to be prepared aor part mp neut nom/voc/acc pl (ionic) σύν , ἀπό ἀρτέομαι to be prepared aor part mp masc acc sg (ionic) σύν ἀπαρτάω hang up aor part pass neut nom/voc/acc pl (attic ionic) σύν ἀπαρτάω hang up aor part pass masc …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτέετο — ἀ̱ρτέετο , ἀρτάω fasten to imperf ind mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) ἀρτάω fasten to imperf ind mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) ἀ̱ρτέετο , ἀρτέομαι to be prepared imperf ind mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) ἀρτέομαι to be prepared… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτέοντο — ἀ̱ρτέοντο , ἀρτάω fasten to imperf ind mp 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἀρτάω fasten to imperf ind mp 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἀ̱ρτέοντο , ἀρτέομαι to be prepared imperf ind mp 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἀρτέομαι to be prepared… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτήσαντο — ἀ̱ρτήσαντο , ἀρτάω fasten to aor ind mid 3rd pl (attic doric ionic aeolic) ἀρτάω fasten to aor ind mid 3rd pl (attic doric ionic aeolic) ἀ̱ρτήσαντο , ἀρτέομαι to be prepared aor ind mp 3rd pl (doric ionic aeolic) ἀρτέομαι to be prepared aor ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνηρτημένον — ἐν ἀρτάω fasten to perf part mp masc acc sg (attic ionic) ἐν ἀρτάω fasten to perf part mp neut nom/voc/acc sg (attic ionic) ἐν ἀρτέομαι to be prepared perf part mp masc acc sg (ionic) ἐν ἀρτέομαι to be prepared perf part mp neut nom/voc/acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνηρτήμεθα — ἐν ἀρτάω fasten to plup ind mp 1st pl (attic ionic) ἐν ἀρτάω fasten to perf ind mp 1st pl (attic ionic) ἐν ἀρτάω fasten to imperf ind mp 1st pl (attic epic ionic) ἐν ἀρτέομαι to be prepared plup ind mp 1st pl (ionic) ἐν ἀρτέομαι to be prepared… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠρτημέναι — ἀρτάω fasten to perf part mp fem nom/voc pl (attic ionic) ἠρτημένᾱͅ , ἀρτάω fasten to perf part mp fem dat sg (attic doric ionic aeolic) ἀρτέομαι to be prepared perf part mp fem nom/voc pl (ionic) ἠρτημένᾱͅ , ἀρτέομαι to be prepared perf part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.